ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНСЬКОЮ РАДОЮ МИРУ ТА ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «РАДА З ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»

2019-01-18 13:07:29

15 грудня 2019 року відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між Українською Радою Миру та громадською організацією «Рада з екологічної безпеки», заснованою в 2012 році з метою вивчення та вирішення невідкладних і найгостріших екологічних проблем сучасної України.

 

Пріоритетними напрямами діяльності ГО «Рада екологічної безпеки» є впровадження Концепції «Людського розвитку України», як головної національної ідеї.

 

«Людський розвиток України» – це цілеспрямований процес життєдіяльності громадського суспільства, в якому, за громадським вибором, встановлені конституційно закріпленні та стало діючі рушійні сили, політичні і соціально-економічні механізми розкриття та ефективне суспільне застосування духовних, творчих, розумових, професійних, культурних властивостей людини, задля досягнення в Україні найвищих світових стандартів життя.

 

Предметом Меморандуму між Українською Радою Миру та «Радою екологічної безпеки» є налагодження співпраці в наступних напрямках: 


- розробка та реалізація спільних програм екологічного спрямування у різних сферах життєдіяльності країни, територій, міст та регіонів із залученням до цих процесів науковців, представників громадськості та підприємництва;

 

- всебічне пропагування «зеленої» ідеології в суспільстві, реалізації ідей Екологічної Конституції Землі, створення єдиної європейської «Зеленої програми» з питань захисту людини і довкілля;

 

- сприяння розробці і прийняттю життєво необхідних для країни законодавчих актів та нормативних документів у сфері екологічної політики. У першу чергу, це – Екологічний Кодекс України, Закони «Про сталий розвиток» та «Екологічну відповідальність» та інші.

 

- просування ідей сталого розвитку та їх практична імплементація.

 

 

Головними напрямами будуть проекти, пов’язані зі здоров'ям людини та захистом довкілля, створенням рекреаційних зон та заповідних територій, реабілітацією забруднених земель, впровадженням «зеленої» енергетики, екологічним моніторингом територій, міст та регіонів, впровадженням геоінформаційних технологій в екологічних дослідженнях, підтримкою прийняття стратегічних рішень, спрямованих на забезпечення сталого розвитку територій і регіонів України за умов негативного впливу сукупності загроз і ризиків екологічного, економічного і соціального характеру, пропагуванням та поширенням технологій органічного землеробства, відродженням деградованих територій, українського села та його традицій, зокрема через залучення населення до здорового способу життя та активного дозвілля, розвиток «зеленого» туризму.

 

Підписанти: заступник Голови – директор Української  Ради Миру Володимир Новохацький та Голова громадської організації «Рада екологічної безпеки» Сергій Орєхов висловили впевненість, що спільна діяльність наших організацій буде плідною і корисною на благо українського суспільства.

^