НАПРЯМИ РОБОТИ ТА ПРІОРИТЕТИ ГО «УРМ»

 

НАПРЯМИ РОБОТИ ТА ПРІОРИТЕТИ

 

- розроблення і здійснення програм, що сприяють утвердженню в Україні конституційних принципів та законів демократичної, мирної, без'ядерної цивілізованої держави, що гарантує своїм громадянам право жити в умовах миру, злагоди та міжнародного співробітництва

 

- активна протидія пропаганді війни, мілітарним ідеям, спробам національно-територіального розмежування, допомога у мирному та справедливому вирішенні конфліктів на умовах взаємозацікавленності, пошуку загальноприйнятних компромісів

 

- участь у розвитку різноманітних форм народної дипломатії з метою активного пошуку моделей ненасильницького світу, забезпечення умов для вільних контактів, спілкування і взаєморозуміння між країнами і народами, представниками громадських сил, створення позитивної громадської думки про нашу державу за її межами

 

- сприяння інформаційному забезпеченню у пропагуванні миролюбної політики України у світі

 

 

Протягом останніх років основним у роботі Української Ради Миру було виявлення найактуальніших проблем у суспільно-політичному житті України, надання їм розголосу, знаходження спільників у реалізації задумів і допомоги в об'єднанні у незалежні структури багатьом громадським рухам, фондам та іншим організаціям

 

Для країни життєво важливими є питання, пов'язані з визначенням нового шляху, по якому треба рухатися незалежній державі, усвідомлення нової політичної ситуації, в котрій опинилась Україна, створення національної матеріально-технічної бази 


Усе це треба вирішувати, пов 'язуючи з головним - збереженням миру та злагоди в Україні


Саме тому в час загострення міждержавних, міжнаціональних, етнічних і політичних протиріч Рада Миру закликає суспільство до миру та злагоди, через миролюбні акції пропагувати і нести ідею миротворчості з метою запобігання конфліктів та насильництва

 

Продовжити реалізацію цільових програм, направлених на збереження громадського миру в Україні та за її межами відповідно до Статутних програм та завдань:

 

 

«Мир в умовах свободи і демократії»

«Мир і соціальна справедливість»

«Мир і культура»

«Мир і права людини»

«Виховання в дусі миру»

«Мир і екологічна безпека»

«Мир, діти і сім’я»

 

Розробляти та реалізовувати проекти та програми на виконання статутних завдань Української Ради Миру

 

Активізувати роботу Президії Ради Миру спрямовану на:

 

  • - залучення громадян України до членства в Українськiй Радi Миру

  • - залучення українських та міжнародних неурядових громадських організацій, державних та недержавних установ до співпраці з Українською Радою Миру на виконання її статутних завдань,  проведення спільних різноманітних миротворчих заходів

  • - розголошення в українських та міжнародних ЗМІ інформації, щодо діяльності УРМ

І

Популяризувати Україну на міжнародній арені, як країну миру, яка на початку своєї незалежності задекларувала та втілила низку безпрецедентних кроків, підтвердивши мирну політику, мирної держави, добровільно відмовившись від ядерної зброї, третьої за потенціалом у світі

 

ІІ

Створювати спільно з міжнародними партнерами миротворчі  платформи для поширення ініціатив як України, так і Української Ради Миру

 

ІІІ

Активно співпрацювати з міжнародними неурядовими громадськими організаціями, діяльність яких відповідає статутній діяльності Української Ради Миру. Створювати разом з ними спільні проекти, які сприяють зміцненню миротворчого руху в Україні та за її межами

 

ІV

Продовжити міжнародну діяльність по встановленню зв’язків з неурядовими громадськими організаціями, шляхом проведення зустрічей в УРМ та участі делегацій від УРМ у міжнародних асамблеях, конференціях, форумах, фестивалях, тощо

 

V

Продовжити роботу, спільно з міжнародними громадськими муніципальними, ветеранськими організаціями, щодо створення осередків (Департаментів, Представництв, тощо) Української Ради Миру за кордоном, які візьмуть на себе функції координатора громадських відносин між країнами

 

Розробляти та реалізовувати миротворчі проекти та програми спільно з створеними за кордоном осередками  Української Ради Миру

 

VІІ

Брати участь у реалізації національних та міжнародних проектів та програм

 

VІІІ

Реагувати на резонансні конфліктні ситуації, втілюючи у життя об’єднаними зусиллями громадськості головного програмного завдання національного руху за мир «Збереження миру та злагоди в Україні та за її межами»

 

ІХ

Оновлення та підтримка інформаційного сайту УРМ в мережі Інтернет

 

Х

Продовжувати реалізацію програми "Громадські діячі України", мета якої нагородження Почесними Відзнаками УРМ членів Ради Миру, громадських діячів та громадян, які співпрацюють з УРМ у миротворчому напрямку за їх активну, плідну громадську діяльність

 

ХІ

 

XII

 

 

XIII

Сприяти в організації оздоровлення дітей та молоді України, як в Україні так і за її межами

 

Спільно з українськими та міжнародними громадськими організаціями проводити асамблеї, конференції, семінари, круглі столи, круїзи Миру, тощо

 

Реалізація Програми дій Української Ради Миру на час правового режиму воєнного стану в Україні


^